Vinduer (1 svar)

03.04.2013

Vi har en hytte på fjellet som ble bygd i 1972 hvor vinduene (inn- og utslående tror jeg det heter) er laget av møbelsnekker. Treverket er i god stand da det er jevnlig vedlikeholdt - innvendig med Ovatrol D1 + D2, utvendig oljedekkbeis Demidekk Optimal. Problemet er at det kommer dugg mellom vinduene. Har prøvd med å montere tetningslister men uten særlig hell. Hva anbefaler du?

Thor Kr.

SV: Vinduer

03.04.2013

Hallo Thor. Det som skjer er at varm, fuktig luft kommer inn i mellom glassene. Her møter denne luften en kald (den ytre) glassflaten og kondenserer. Det er derfor viktigest at det indre vinduet er 100% tett, så ikke fuktig luft kommer inn i mellom. Jeg vet til og med om folk som har boret hull i men ytre vindus karmen for at luft skal kunne sirkulere mellom glassene. Jeg fant dette fra Sintef: "Målingene viser at man kan oppnå U-verdi mellom 1,5 og 1,6 W/m²K for et eldre vindu med innvendig vareramme med enkelt glass med hardbelegg. Med to-lags isolerrute i varerammen kan en oppnå U-verdi under 1,0 W/m²K. Små lufteåpninger i ytterste ramme er nødvendig for at fukt som kommer inn mellom rammene skal kunne tørke ut igjen. Målingene med og uten lufteåpninger viser at moderate lufteåpninger ikke påvirker U-verdien til vinduet. Beregninger av U-verdier med nøyaktig metode viser god overens-stemmelse med målte verdier. Det er også beregnet U-verdi for en rekke kombinasjoner med den nøyaktige metoden."

Hilsen Sven-Erik